Slider 1 Slider 2 Slider 3

Välkommen

Trafiksäkerhetsutbildarna är en ideell förening som startades den 3 augusti 2011 med syftet att skapa ett nationellt nätverk av instruktörer och utbildningsföretag inom trafiksäkerhetsområdet. Föreningen ska också arbeta med produktion av utbildning- och informationsmaterial.

Fördelar med en gemensam organisation är flera:

  • Vi kan erbjuda en kund likformig utbildning i hela landet
  • Kunden behöver bara ta en enda kontakt även om utbildningen ska ske på flera platser
  • Enhetligt utbildningsmaterial och deltagarmaterial
  • Föreningen bedriver med sina medlemar ett utvecklingsarbete av befintliga och nya utbildningar
  • Kvalitetskontroll för kunden
  • Möjlighet bedriva olika projekt nationellt