Slider 1 Slider 2 Slider 3

Våra utbildningar

Säkerhet på väg, nivå 2

Denna utbildning följer SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverkets krav på kompetens för ”Säkerhet på väg vid vägarbete, nivå 2”. Det är en heldagsutbildning som genomförs på Kockum Fritid i Malmö. Instruktör är Ulf Kroon, tidigare trafikingenjör i Malmö stad och en av författarna till SKL:s nya handbok om Säkerhet på väg. Alla deltagare erhåller dokumentation och kursintyg. Önskar ni egen utbildning i er kommun eller företag begär offert.

Kursinnehåll:

 • Våra roller
 • Säkerhet vid vägarbete
 • Väghållare
 • Arbetsplatsen
 • Trafiksäkerhet och arbetsmiljö hör ihop
 • Våra olika arbetsuppgifter
 • Om miljö
 • Arbeten liknande vägarbeten
 • Från globalt till lokalt
 • Arbeten vid spårområden
 • Arbetsmiljölagen
 • Leverantörer på en vägarbetsplats
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Fordonsutmärkning
 • Du och Din arbetsmiljö
 • Utmärkningsansvarig, nivå 2

Datum:
11/10 2016
8/11 2016
Tid: 08.00-16.00
Plats: Kockum Fritid (Västra Varvsgatan 8, Malmö)
Instruktör: Ulf Kroon
Pris: 2.450 kronor exkl moms per person. Inkl. lunch, kaffe och dokumentation
Anmälan: Kontakta Åsa Pagden Ogestad, 040-35 29 97, asa@informationsbolaget.se

« Tillbaka till meny

Utmärkningsansvarig, nivå 3

Denna utbildning följer SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverkets krav på kompetens för ”Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter, nivå 3”. Det är en tvådagsutbildning som genomförs på Kockum Fritid i Malmö. Instruktörerna är erfaren utbildare med bakgrund från Vägverket, Trafikverket och kommun. Alla deltagare erhåller dokumentation och kursintyg. Utbildningen vänder sig till personal som är utmärkningsansvarig, arbetsledare, platschef, projektledare eller byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner eller utför bedömning av vägarbeten förutsätts ha denna utbildning. För att gå kursen nivå 3 måste man ha genomfört utbildningen nivå 2 under de senaste 5 åren.

Kursinnehåll:

 • Varna, Vägleda och Värna en säker vägarbetsplats = 3V
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Hur tunga skydd och barriärer används
 • Trafikantens beteende
 • Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
 • Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
 • Om reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser
 • Hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna

Kursfakta:
Pris: 4.950 kronor exkl moms per person. Inkl. lunch, kaffe och dokumentation
Anmälan: Kontakta Åsa Pagden Ogestad, 040-35 29 97, asa@informationsbolaget.se
Information: Kontakta Ulf Kroon, kronpavag@gmail.com
Önskar ni egen utbildning i er kommun eller företag begär offert.

« Tillbaka till meny

Säker på vägen

Vi har utvecklat ett antal utbildningar och produkter för att uppfylla de krav som lagstiftningen för trafiken resp arbetsmiljön ställer på arbetsgivare och arbetstagare.

Vi diskuterar gärna med er utifrån era behov och skräddarsyr utbildningen, så att ni får en nödvändig och rätt kompetens. Vi kan erbjuda anpassade utbildningar för ert företag.

Vi bygger just nu upp ett nationellt utbildningsnätverk.

Utifrån vad medarbetarna/marknaden behöver bygger vi upp kurserna därefter.

 • Färd i trafik, en grund för alla utbildningar. Kan vara lämplig för t ex hemtjänstpersonal
 • Servicearbeten på eller vid väg
 • Föreningsungdomar på väg
 • Funktionärer (vakt) vid större och publika arrangemang

« Tillbaka till meny

Övriga utbildningar

Utöver detta kan vi också tillhandahålla kurser, mera avsedda för vägarbeten, som motsvarar SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverkets kompetenskrav (nivåerna 1-3)

 • Vakt (trafikreglering)
 • SäkerhetPåVäg (med kundanpassning)
 • SäkerhetPåVäg (fordon)
 • UtmärkningPåVäg/Gata (med kundanpassning)
 • Utmärkningsansvarig (med kundanpassning)
 • Sparsam körning

Utbildningslängden varierar, 4-8 tim. Vår instruktör kommer till er.

Hör gärna av er så berättar vi mer om vad vi kan!

« Tillbaka till meny